Homefittools.com

ตะกร้า 0

วิธีจัดส่งสินค้า

ส่งสินค้าโดย

  • จัดส่งสินค้าโดยขนส่งเอกชน

วันจัดส่งสินค้า

  • การจัดส่งสินค้า จะมีรอบจัดส่งในวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยจะตัดรอบการแจ้งหลักฐานชำระเงินเวลา 15:00 น. และส่งรอบเดียวต่อวัน

ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ Kerry express